Tungkol sa Author

Ako ay isang arkitekto na nagtatrabaho at naninirahan sa Japan, at  isang contributor at moderator ng Timog Forum sa kasalukuyan.

私は建築家で、日本に在住し、現在大手の建設会社で在職をしている。Timog Forumというフィリピン人のコミュニティ掲示板には現在の貢献者と仲裁者である。

広告