Tadōshi at Jidōshi

Ang post na ito ay bilang isang tugon sa isang tagapagmasid na nagngangalang Rose, na nag-reply sa isa sa ating mga post.

Marami pong salamat sa pagpapakita ninyo ng interes at sa inyong katanungan.

Ang transitive verb at intransitive verb, sa Ingles, ay may katumbas sa Nihongo na kung tawagin at tadōshi (他動詞) bilang transitive verb, at jidōshi (自動詞) naman bilang intransitive verb.

Balikan po natin ang tungkol dito batay sa pinag-aralan natin sa paaralan. Ang tadōshi ay pandiwa na may ibang tao o bagay na gumawa ng aksyon, samantalang ang jidōshi naman ay ang pandiwang nangyari na walang gumawa ng aksyon galing sa labas, bagkus ay gawa ng sarili, o di kaya ay natural na nangyayari sa sarili.

Ang isang palatandaan ng jidōshi ay kapag naunang partikulong rito ay ang “wa” は o “ga” が, samantalang ang tadōshi naman ay kapag nauna rito ang partikulong “wo” を.

Kapag may pangungusap tayong binabasa ay malalaman na natin kaagad ang pagkakaiba, ngunit paano pag tayo ang gumagawa ng pangungusap?

Magbibigay ako rito ng ilang halimbawa ng mga pandiwang tadōshi at ang kanilang katumbas na jidōshi.

kaeru 変える kawaru 変わる = palit, bago
tsukeru 付ける tsuku 付く = sindi, kabit
kakeru 掛ける kakaru 掛かる = ukol (ng panahon, pera atbp.)
nakusu 無くす nakunaru 無くなる (i/ma)wala
kesu 消す kieru 消える = (ma)wala, patay, bura
miru 見る mieru 見える = tingin, (ma)kita
kiku 聞く kikoeru 聞こえる = dinig
tasukeru 助ける tasukaru 助かる = tulong (saklolo)
akeru 開ける aku 開く = bukas
shimeru 閉める shimaru 閉まる = sara
ireru 入れる hairu 入る = pasok, lagay (sa loob)
dasu 出す deru 出る = labas
sazukeru 授ける sazukaru = biyaya(an)
tomeru 止める tomaru 止まる = tigil
ikasu 生かす ikiru 生きる = buháy
okosu 起こす okiru 起きる = gising, (mang/nang)yari
ugokasu 動かす ugoku 動く = galaw, kilos
kiru 切る kireru 切れる = hiwa, gupit, ubos
noseru 乗せる noru 乗る = sakay
orosu 降ろす oriru 降りる = baba

Mga halimbawang pangungusap: Tadōshi at Jidōshi

おじさん、SMの前で(私を)降ろしてください! (Ojisan, SM no mae de oroshite kudasai!)
Mama, ibaba ninyo po ako sa SM.
おじさん、SMの前で(私は)降ります! (Ojisan, SM no mae de orimasu!)
Mama, bababa po ako sa SM.

皆さん、彼らを中に入れてください。 (Minasan, karera o naka ni irete kudasai!)
Papasukin ninyo sila sa loob.
皆さん、中に入ってください。 (Minasan, naka ni haitte kudasai!)
Pasok kayo sa loob!

部屋の電気がついている。 (Heya no denki ga tsuite iru.)
Bukas ang ilaw ng silid.
部屋の電気をつけるね。 (Heya no denki o tsukeru ne.)
Bubuksan ko ang ilaw ng silid.

Iilan lamang ito sa mga tadōshi at jidōshi ngunit ang mga nabanggit ko sa itaas ay halos mga pangkaraniwang ginagamit ng mga hapon sa pang-araw-araw nilang pakikipag-usap.

Malamang ay mayroon pa kayong mga alam na hindi ko nabanggit dito ngunit ang mahalaga ay kung paano gagamitin ang mga ito.

Patalastas

Simula sa Pebrero ay magkakaroon ako ng YouTube channel na maaari ninyong panoorin. Sa susunod kong post ay ibabahagi ko sa iyo ang mga detalye tungkol dito, kaya inyong antabayanan.

広告

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google フォト

Google アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中